DNV GL istorija

Bendra DNV GL istorija prasidėjo 1864 m.

DNV GL bendros šaknys siekia 1864 m., kai Osle buvo įsteigta Det Norske Veritas (DNV). Norvegijos jūrų draudimo klubai susivienijo, siekiant sukurti vienodą taisyklių ir procedūrų rinkinį, atskirų laivų rizikos vertinimui. Grupės tikslas buvo teikti patikimą ir vienodą Norvegijos laivų klasifikavimo paslaugą.

Skibsregister 1912 Image

Tuo metu Norvegijos laivybos pramonė sparčiai augo. Formavosi jūrinio draudimo rinka. Po trejų metų Vokietijoje, Hamburge 600 laivų savininkų, laivų statytojų ir draudikų grupė įsteigė naują ne pelno asociaciją Germanischer Lloyd (GL).

GL tikslas buvo skaidrumas. Pirkliai, laivų savininkai ir draudikai dažnai gaudavo per mažai informacijos apie laivo būklę. GL, kaip nepriklausomos klasifikavimo bendrovės paskirtis buvo vertinti laivų kokybę ir teikti vertinimo rezultatus suinteresuotosioms šalims. GL pirmasis tarptautinis laivų klasifikavimo registras buvo sukurtas 1868 m.; jame talpinamos 273 klasifikuotų laivų ataskaitos. Iki 1877 m. šis skaičius išaugo dešimt kartų. Kartu plėtėsi ir laivų inspektorių tinklas. 

DNV laivynas taip pat augo labai sparčiai. GL ir DNV bendradarbiavo nuo pat pradžių. 1868 m. rugsėjo mėn. DNV tarybos ataskaitose minimi planai sukurti bendrą abiejų organizacijų klasifikavimo registrą. Tačiau šios derybos nebuvo sėkmingos.

Visuomenė darėsi vis reiklesnė suinteresuotoji šalis. Samuel Plimsoll sukurtos krovos linijos tapo privalomos Britanijos laivams 1891 m., o Norvegijoje - 1907 m. Titaniko katastrofa 1912 m. sukėlė visuomenės susirūpinimą sauga jūroje. Tarptautinės klasifikavimo bendrovės suvaidino svarbų vaidmenį diskusijose dėl laivų saugos. Nepaisant to, GL direktorius Carl Pagel ir DNV atstovas Johannes Bruun buvo vieninteliai oficialūs klasifikavimo pramonės atstovai tvirtinant pirmąją Tarptautinę konvenciją dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS).

GL labai nukentėjo Pirmojo pasaulinio karo metu dėl suardytų tarptautinių ryšių bei pasikeitusios keturių vėliavų laivų klasės. Tarpukario laikotarpiu buvo stebimas veiklos gerinimas ir plėtra. Perėjimas nuo burinių laivų prie garlaivių sąlygojo esminius klasifikavimo pramonės technologijų ir įgūdžių pokyčius. Pasenusios taisyklės nebebuvo suderinamos su laivų statybos metodais. Tarp 1920 ir 1940 DNV buvo techniškai nepriklausoma ir sukūrė naują klasifikavimo kultūrą, suteikiant pirmumą inžinerijai, statybai ir projektavimui. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui DNV organizacija susiskaldė. Po karo atsigavusi Vokietijos ekonomika paskatino spartų GL augimą.

Kai 1951 m. Georg Vedeler buvo paskirtas DNV direktoriumi, jis įvedė labiau mokslinį požiūrį į laivų statybą. Jo vizija buvo veiksmingai kurti saugesnius laivus, naudojant mokslinę kompetenciją ir įgūdžius. Naujos taisyklės, pagrįstos analize ir teoriniu moksliniu požiūriu, buvo reikšmingas žingsnis, kuriant specialų tyrimų padalinį. Taip DNV įgavo daugiau galimybių laivų statybos segmentuose. GL taip pat atsižvelgė į mokslinį požiūrį, įgyvendinat modernių laivų analizės, projektavimo ir statybos naujoves. GL moksliniai tyrimai padėjo sukurti naujas konteinerinių laivų statybos taisykles, ir įmonė netrukus dominavo šiame tarptautinės laivybos segmente.

Atradus naftą Šiaurės jūroje, DNV buvo gerai pasiruošusi kompetencijos ir poveikio prasme. Įmonė ėmė vaidinti svarbų vaidmenį šiame naujame pramonės sektoriuje kaip Norvegijos institucijų bei naftos bendrovių konsultantė. DNV panaudojo savo patirtį ir technologinę kompetenciją plėtojant laivybos pramonę bei naftos ir dujų pramonės patikros ir rizikos valdymo paslaugas. Pirmosios DNV dujotiekio taisyklės buvo paskelbtos 1976 m., nustatant bendrus standartus. DNV perėmė daugelį Norvegijos laivų statybos priežiūros ir tikrinimo projektų.

1977 m. atsirado naujas verslo segmentas - vėjo energetika. Tiek GL, tiek DNV šioje paslaugų srityje pristatė naujas, moksliniais tyrimais pagrįstas galimybes. Buvo kuriamos naujos taisyklės, o vėjo jėgainių sertifikavimas tapo svarbi DNV veiklos šaka. Nepaisant nesėkmių laikotarpių laivybos ir naftos pramonėje, tiek DNV, tiek GL sugebėjo sutelkti dėmesį į plėtrą 20 a. pabaigoje.

1980 - 1990-aisiais susiformavo nauja vadybos sistemos sertifikavimo pagal ISO standartų reikalavimus rinka. Abi bendrovės užėmė pirmaujančias pozicijas plėtojant TIC pramonę.

Strategiškai prisitaikydama prie klimato kaitos iššūkių ir įgyvendindama Kioto protokolą, 2005 m. DNV buvo akredituota pagal JT bendrąją konvenciją dėl klimato kaitos vykdyti švarios plėtros mechanizmo projektus (ŠPM). 2006 m. DNV užėmė buvo maždaug 50 proc. pasaulinės išmetamųjų teršalų kiekio sumažinimo patikros projektų rinkos.

2012 m. DNV ir KEMA suvienijo savo pajėgas siekdamos sukurti pirmaujančią konsultavimo, bandymo ir sertifikavimo įmonę energetikos sektoriuje. KEMA 1927 m. įsteigė Nyderlandų elektros energijos pramonės atstovai; vėliau bendrovė tapo žinomu tarptautiniu prekės ženklu energetikos sektoriuje.

Naujoji bendrovė DNV GL Group pradėjo veiklą 2013 m. rugsėjo 12 d. Dviejų partnerių nuosavybės pokyčiai ir strateginių tikslų suderinimas suteikė naujų galimybių. DNV GL Group dirba apie 15 000 darbuotojų, biurai veikia daugiau nei 100 šalių.

Šiandien DNV GL yra žinoma įvairių darnaus verslo veiksmingumo užtikrinimo paslaugų teikėja laivybos, naftos ir dujų, energetikos pramonėje, taip pat maisto ir sveikatos priežiūros sektoriuose.

Hamburg harbour image
Hamburgas, Vokietija