DNV Lietuva

Skundų procedūra

DNV GL - Business Assurance skundų procedūra sukurta, siekiant skaidraus ir savalaikio skundų nagrinėjimo. Esame dėkingi už visus pasiūlymus, kurie galėtų padėti mums pagerinti savo paslaugas.

Certification by DNV GL

Ši procedūra galioja visiems suinteresuotųjų šalių skundams, įskaitant esamų klientų, schemų savininkų, reguliuojančiųjų institucijų be itrečiųjų šalių (pvz., sertifikuoto kliento kliento ar kitos suinteresuotos grupės) skundus.

Skundas - tai bet kokia pretenzija, pateikta DNV GL - Business Assurance, dėl:

 1. Sertifikavimo proceso sprendimo, paslaugų teikimo, jų turinio, darbo organizavimo ir pan.
 2. DNV GL sertifikato turėtojo veiksmų (trečiosios šalies skundo atveju).

Apeliacinis skundas - tai suinteresuotosios šalies pretenzija dėl DNV GL - Business Assurance priimto sprendimo, pvz., sustabdyti ar anuliuoti sertifikatą ar atsakyti į anksčiau registruotus skundus.

Toliau pateikta procedūros ištrauka

Skundo valdymas

 • Skundas turi būti pateiktas raštu (el.paštu arba paštu žemiau nurodytais adresais); jame turi būti nurodyta:

  • Skundą teikiančio asmens vardas, pavardė 
  • Bendrovės pavadinimas 
  • Pašto ar el.pašto adresas 
  • Paslaugos, DNV GL-Business Assurance biuro ar pan. nuoroda
  • Skundo priežastis
 • Visi skundai registruojami ir perduodami nagrinėjimui. 
 • Paskiriamas atsakingas asmuo ir informuojamas jo vadovas.  
 • Per 5 darbo dienas klientui išsiunčiamas preliminarus atsakymas į skundą.
 • Už skundo nagrinėjimą atsakingas asmuo inicijuoja įvykio/atvejo tyrimą ir nusprendžia, ar reikalingi koregavimo veiksmai. 
 • Registruojami atitinkami skundo valdymo įrašai.
 • Skundo teikėjui pateikiamas rašytinis sprendimas, informuojant jį apie galimybę pakartoti skundą, jei sprendimas nėra patenkinamas.
 • Skundas dėl DNV GL sertifikuotos organizacijos pirmiausia turėtų būti nukreiptas atitinkamai bendrovei, o tik vėliau - DNV GL. 

Apeliacinio skundo procedūra

DNV GL gavus apeliacinį skundą, susijusiį, pvz., su anksčiau pateikto skundo valdymu ar sertifikavimo sprendimu (įskaitant sprendimą suspenduoti ar anuliuoti sertifikatą), taikomos šios taisyklės: 

 • Apeliacinis skundas registruojamas atitinkamo DNV GL padalinio.
 • Apeliacinio skundo gavimas patvirtinamas skundo teikėjui. 
 • Apeliacinis skundas nagrinėjamas vadovaujančių darbuotojų, kurie nedalyvavo ankstesnio skundo nagrinėjime. Nagrinėjimas gali būti perduotas nepriklausomiems ekspertams (pvz., sertifikavimo nešališkumo komitetui).
 • Skundo teikėjas raštu informuojamas apie apeliacinio skundo nagrinėjimo eigą/sprendimą. 
 • Registruojami atitinkami skundo valdymo įrašai.

Konfidencialumas

Visi skundai laikomi konfidencialiais, jei skundo teikėjas nenurodo priešingai.

Informacija ryšiams

Vietinis DNV GL-Business Assurance biuras Lietuvoje: UAB DNV GL Lietuva, K.Donelaičio g. 62-501, LT-44248 Kaunas, Lietuva, sertifikavimas@dnvgl.com

Kaip galime Jums padėti?

Užklausos forma