DNV Lietuva

Naujos kartos Risk Based Certification

DNV GL auditavimo metodas

Next Generation Risk Based Certification by DNV GL

2014 m. DNV GL-Business Assurance pristatė naujos kartos auditavimo metodą - Next Generation Risk Based Certification. Tai naujoji DNV GL Business Assurance vadybos sistemų auditavimo metodologija. Esame įsitikinę, kad veiksmingumo didinimas šiandieną padės pamatus tvariam rytojaus verslui.

Ankstesnis rizika pagrįsto auditavimo metodas - Risk Based Certification pastaraisiais metais padėjo tūkstančiams klientų nustatyti ir valdyti specifines veiklos rizikas. Taikant šį požiūrį, DNV GL gali organizuoti auditus įvertinant svarbiausius Jūsų verslo aspektus, tuo pačiu patikrinant atitiktį pasirinktų standartų reikalavimams ir suteikiant aukščiausiai vadovybei išsamią informaciją apie organizacijos gebėjimą siekti strateginių tikslų. 

Šiuolaikinės bendrovės susiduria su vis sudėtingesniais iššūkiais, kuriuos reikia suvokti ir į kuriuos būtina reaguoti. Vis dažniau keliami klausimai apie veiksmingumo aspektus, kurie dar prieš 10 metų nebuvo aktualūs. Jūsų klientams būtinas užtikrinimas, kad jūsų produktai ar paslaugos nesukels jokių problemų. 

Norėdami patenkinti visų suinteresuotų šalių lūkesčius, jūs taip pat keliate panašius reikalavimus savo tiekėjams. Tai reiškia, kad turite tinkamai valdyti visą veiklos grandinę. Mūsų siūlomas naujos kartos auditavimo metodas padės jums analizuoti ir suprasti platesnį kritinių veiksnių spektrą, siekiant jų veiksmingo valdymo ir verslo sėkmės. 

Pasirinkdami išskirtinio dėmesio reikalaujančias sritis, atsižvelgsime į visų suinteresuotų šalių keliamus reikalavimus. Tvarus Risk Based Certification auditavimo metodo požiūris reiškia, kad auditas bus nukreiptas į visus svarbiausius aspektus, kurie lemia jūsų verslo sėkmę šiandieną ir ateityje.

Naujos kartos Risk Based Certification nėra nauja metodologija, tai greičiau ankstesnio metodo plėtotė, siekiant padėti jums kurti tvarų verslo veiksmingumą, taikant išplėstinę audito metų analizuojamų rizikų apimtį.

Kaip galime Jums padėti?

Užklausos forma