DNV Lietuva

Pasiruošimas sertifikavimui

Sertifikavimas pagal standarto reikalavimus - tai sėkmingo nepriklausomo vadybos sistemos įvertinimo rezultatas.

Certification by DNV GL

Sertifikavimo procesas šiek tiek skiriasi priklausomai nuo paslaugos tipo, t.y., vadybos sistemos sertifikavimo, produktų sertifikavimo ar klimato kaitos paslaugų. Norėdami padėti jums pasiruošti sertifikavimui, pasirinkome vadybos sistemos sertifikavimą kaip pavyzdį. 

Kaip pasiruošti akredituotam sertifikavimui? 

  • Kai apsisprendėte dėl vadybos sistemos, kurią norite įdiegti, jums teks atlikti keletą veiksmų, kad pradėtumėte sertifikavimo procesą. Atkreikite į juos dėmesį:
  • Pradedate procesą tinkamai nusiteikę.
  • Įsigilinkite į standarto reikalavimus ir naudokitės standartu kaip vadybos sistemos modeliu.
  • Išsiaiškinkite, ką reikš jūsų bendrovei standarto įdiegimas ir naudojimas.
  • Naudokitės standartu kaip gerinimo įrankiu.
  • Identifikuokite rizikos veiksnius ir procesus, kurie įtakoja jūsų organizacijos gebėjimą įgyvendinti verslo strategiją.
  • Atidžiai pasirinkite partnerį (sertifikavimo/registravimo įstaigą).

Kokių veiksmų imtis?

Toliau pateikiame 10 pagrindinių veiksmų, kurie padės jums pasiruošti sertifikavimui:

1. Įsigykite standartą 

Įsigykite ir perskaitykite standartą, kad susipažintumėte su jo reikalavimais. Apsispręskite, ar sertifikavimas/registravimas pagal šio standarto reikalavimus tinka jūsų organizacijai.

2.Peržiūrėkite literatūrą ir programinę įrangą 

Yra išleista daug informacijos, kuri gali jums padėti suprasti ir įdiegti standartą.

3.Suburkite komandą ir apibrėžkite strategiją 

Vadybos sistemos įdiegimas - tai strateginis visos organizacijos sprendimas. Labai svarbu, kad aukščiausia organizacijos vadovybė dalyvautų kūrimo procese. Vadovai priima sprendimus dėl verslo strategijos, kurią turėtų sutvirtinti veiksminga vadybos sistema. Be to, jums reikia suburti komandą, kuri bus atsakinga už vadybos sistemos kūrimą ir įdiegimą. 

4.Apibrėžkite mokymų reikalavimus 

Atitinkami vadybos sistemos mokymai padės jūsų komandos nariams, atsakingiems už vadybos sistemos įdiegimą ir priežiūrą, geriau susipažinti su taikomo standarto reikalavimais. 

5.Peržiūrėkite konsultantų pasiūlymus 

Nepriklausomi konsultantai gali patarti jums dėl veiksmingos, realios ir ekonomiškos vadybos sistemos įdiegimo strategijos. 

6.Sukurkite vadybos sistemos vadovą 

Vadybos sistemos vadove turi būti apibrėžta jūsų bendrovės politika ir veiklos pobūdis. Vadove jūs pateiksite tikslų organizacijos apibūdinimą bei geriausią praktiką, pritaikytą pastoviam klientų poreikių tenkinimui. 

7.Sukurkite procedūras 

Procedūros apibrėžia jūsų organizacijos procesus bei geriausią praktiką jų sėkmingam veikimui. Procedūrose turėtų būti atsakymai į šiuos klausimus apie kiekvieną procesą: kodėl? kas? kada? kur? ką? kaip?

8.Įdiekite vadybos sistemą 

Bendravimas ir tobulinimasis - tai sėkmingo įdiegimo pagrindas. Diegimo laikotarpiu jūsų organizacija dirbs pagal sukurtas procedūras, siekiant dokumentuoti ir demonstruoti vadybos sistemos veiksmingumą.

9.Apsispręskite dėl prieš-sertifikavimo 

Jūs galite užsakyti parengiamąjį vadybos sistemos būklės įvertinimą, kurį atliks sertifikavimo/registravimo įstaiga. Jo tikslas - nustatyti galimas neatitiktis ir leisti jums jas ištaisyti prieš pradedant akredituoto sertifikavimo procesą. Nustatyta neatitiktis reiškia, kad tam tikra jūsų vadybos sistemos sritis neatitinka standarto reikalavimų.

10.Pasirinkite sertifikavimo/registravimo įstaigą 

Jūsų verslo santykiai su sertifikavimo/registravimo įstaiga bus palaikomi keletą metų, kadangi sertifikuotą vadybos sistemą būtina prižiūrėti. Nuolatinis gerinimas – tai esminis veiksmingos vadybos sistemos aspektas. DNV Business Assurance padės jums maksimaliai pasinaudoti sertifikavimo procesu, įvertindama stipriąsias jūsų organizacijos puses ir gerinimo galimybes, tokiu būdu suteikiant aukščiausiai vadovybei vertingos informacijos apie organizacijos galimybes įgyvendinti strateginius tikslus. Šiuo metu itin svarbus verslo skaidrumas, tad pasirinkite sertifikavimo/registravimo įstaigą, turinčią nepriekaištingą reputaciją.

Kaip galime Jums padėti?

Užklausos forma