DNV Lietuva

Kodėl reikalingas vadybos sistemų sertifikavimas?

Certification by DNV GL

Vadybos sistema - nuolatinio gerinimo įrankis

Suinteresuotųjų šalių domėjimasis jūsų veikla dar niekada nebuvo toks paplitęs ir intensyvus. Nors verslo verslui rinkoje pripažįstama valdoma rizika, visuomenė ir vartotojai vis dažniau renkasi nulinės rizikos tolerancijos modelį.

Savo ruožtu kontroliuojančios institucijos reaguoja į šį reiškinį griežtesniais ir platesnės apimties reglamentais bei detalesniais atskaitomybės reikalavimais. Todėl bendrovės priverstos prisitaikyti prie naujos situacijos, kai atitiktis teisiniams reikalavimams tampa tik pradine pakopa.

Pažangios bendrovės reaguoja į naująsias sąlygas, išplėsdamos atitikties ribas konkurencinės strategijos kontekste. Tokiomis aplinkybėmis rizikos valdymas tampa kritiniu verslo ir vadybos procesų veiksniu, leidžiantis išlaikyti palankias pozicijas.

Kodėl verta įdiegti vadybos sistemą?

Kaip bendrovės valdo iššūkius, su kuriais jos susiduria? Jos kuria procesus ir veiklos standartus, kurie padeda išmatuoti ir įveikti šiuos iššūkius; jos integruoja verslo principus į vadybos sistemas.

Kai kurios bendrovės taiko holistinį (vientisos plėtros) požiūrį, integruodamos kokybės, aplinkos apsaugos, saugos ir sveikatos aspektus į vieną sistemą. Tačiau daugelis bendrovių nesugeba visapusiškai pasinaudoti savo vadybos sistemų privalumais, kadangi dauguma sistemų suvokiamos veikiau kaip faktinės padėties (status kvo) palaikymo įrankis, o ne kaip priemonė pokyčiams ir gerinimui valdyti. Vis dėlto veiksminga vadybos sistema privalo suteikti pridėtinę vertę verslui, užtikrinant kokybiškesnius, ekonomiškesnius ir spartesnius procesus sistemos tobulėjimo eigoje.

Pagrindiniuose vadybos sistemos standartuose pabrėžiamas nuolatinis gerinimas. Įdiegta vadybos sistema suteiks jums galimybę sutelkti dėmesį į jūsų organizacijai ir suinteresuotosioms šalims svarbių sričių tobulinimą.

Kodėl verta sertifikuoti vadybos sistemą?

Bendrovei verta inicijuoti vadybos sistemos sertifikavimą dėl daugelio priežasčių. „Bilietas į verslą” dažnai tampa stipriu pirminės motyvacijos veiksniu. Antra priežastis gali būti teisiniai reikalavimai, trečia - globalizacijos interesai, pabrėžiantys sudėtingesnių procesų ir tikslesnės verslo vadybos atskaitomybės klientų ir suinteresuotųjų šalių atžvilgiu poreikį. Tokiais atvejais bendrovės renkasi nepriklausomą įvertinimą bei vadybos sistemos sertifikavimą, siekiant dokumentuoto atitikties įrodymo.

Tačiau labai įtikinama priežastimi gali būti aukščiausios vadovybės įsitikinimas, kad pripažintos trečios šalies atliktas nepriklausomas vadybos sistemos auditas, pateikti radiniai bei dokumentuotas rezultatas - išduotas sertifikatas – suteikia bendrovei pridėtinę vertę. Vadovybė privalo išlaikyti palankias pozicijas ir negali leisti, kad dėl nevaldomos situacijos kilę incidentai paveiktų firmos ženklo vertę. Šiandieną visos bendrovės susiduria su išaugusiu klientų ir suinteresuotųjų šalių domėjimusi jų veikla.

Skaidrios atskaitomybės reikalavimai, susiję su poveikiu aplinkai, saugiu veiklos procesų valdymu bei nuolatiniu kokybės gerinimu – tai tik keli reikalavimai, kuriuos turi patenkinti verslo įmonės visame pasaulyje.

Taigi informacija apie rizikos valdymą jūsų organizacijoje yra pasitikėjimo jumis pagrindas. Įdiegta ir sertifikuota vadybos sistema parodo jūsų klientams ir suinteresuotosioms šalims, kad jūs ėmėtės nuolatinio veiklos gerinimo, atsižvelgdami į kokybė, aplinkos apsaugos ar saugos aspektus. Išorinis vertinimas padeda bendrovėms nuolat tobulinti jų strategiją, veiklos procesus ir kelti paslaugų lygį. Reikiamos sertifikavimo įstaigos pasirinkimas garantuoja objektyvų nepriklausomą vadybos sistemos patikrinimą bei įvertinimą.

Valdydami riziką, kuri sukelia didžiausius iššūkius, jūs galėsite pasinaudoti nuolatinio gerinimo proceso privalumais.

Kaip galime Jums padėti?

Užklausos forma