DNV Lietuva

Naujasis ISO 14001

Pasaulinės geriausios pramonės praktikos sujungtos viename aplinkos apsaugos vadybos standarte.

The new ISO 14001

Per 300 000 bendrovių visame pasaulyje sertifikavo vadybos sistemą pagal aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ISO 14001 reikalavimus. Naujoji ISO 14001 versija sukurta atsižvelgiant į verslo įmonių, viešojo sektoriaus, akademinės bendruomenės bei komercinių asociacijų įžvalgas visame pasaulyje.

Kokia jo nauda verslo įmonėms?

Pagrindiniai standarto privalumai:

 • Mažina aplinkos apsaugos riziką
 • Mažina taršą
 • Didina suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą
 • Mažina kaštus, gerinant veiksmingumą
 • Gerina reputaciją
 • Palaiko atitiktį teisiniams reikalavimams
 • Atveria rinkos galimybes

Kodės standartas buvo atnaujintas?

Kas 3-5 metus keičiama standarto versija. 2015 m. rugsėjį buvo patvirtinta nauja standarto versija, suderinam su aktualiais klientų poreikiais ir verslo tendencijomis.

Pagrindiniai pokyčiai

Pagrindiniai standarto pokyčiai:

 • Lyderystės veiksnys ir didesni aukščiauios vadovybės įsipareigojimai
 • Geresnis suderinamumas su verslo strategijomis
 • Sustiprinta aplinkos apsauga
 • Gyvavimo ciklo požiūris

Atnaujinto standarto struktūra yra suderinama su kitais vadybos sistemos standartais, ypač ISO 9001, todėl dabar tampa dar paprasčiau integruoti vadybos sistemas. 

Kaip galime Jums padėti?

Užklausos forma