DNV Lietuva

Naujasis standartas ISO 9001

Daugiau nei milijonas organizacijų 170 šalių sertifikavo vadybos sistemą pagal populiariausio kokybės vadybos sistemos standarto ISO 9001 reikalavimus. Kodėl jis toks populiarus ir kodėl jis buvo atnaujintas?

The new ISO 9001

Siekiant nuolatinio sėkmingo darbo, kiekvienai verslo įmonei reikalingi bendriniai procesai ir procedūros. Visos organizacijos, kurios dar neturi kokybės vadybos sistemos, turėtų ją įdiegti ir sertifikuoti pagal ISO 9001 - geriausios praktikos reikalavimus.

Kokia standarto nauda verslui?

Pagrindiniai standarto privalumai:

 • Gerina rezultatų nuoseklumą
 • Mažina kaštus
 • Motyvuoja darbuotojus siekti tikslų
 • Skatina inovacijas ir kūrybiškumą 
 • Padeda išvengti vidinio nesusikalbėjimo
 • Leidžia organizacijai greitai reaguoti į galimybes 

Kodėl standartas buvo atnaujintas?

Kas 3-5 atnaujinama standarto versija. 2015 m. rugsėjį buvo patvirtinta nauja standarto versija, suderinama su naujausiais pramonės bei vartotojų poreikiais ir tendencijomis. 

Standartas atnaujintas, siekiant:

 • Prisitaikyti prie besikeičiančio pasaulio
 • Atspindėti sudėtingą verslo aplinką
 • Sukurti nuuoseklų ateities planavimo pagrindą
 • Užtikrinti suderinamumą su kitais vadybos sistemos standartais

Pagrindiniai pokyčiai

Pagrindiniai standarto pokyčiai:

 • Sustiprintas aukščiausios vadovybės įsipareigojimas
 • Rizika pagrįstas požiūris ir p0revenciniai veiksmai
 • Supaprastinta kalba, bendrinė struktūra ir sąvokos
 • Kokybės politikos ir tikslų suderinamumas su organizacijos verslo strategija

Kaip galime Jums padėti?

Užklausos forma