Oil and gas

ISO 14001 - aplinkos apsaugos vadyba

ISO 14001

Contact us:

Pageidaujate daugiau informacijos?

Susisiekite su mumis

Pageidaujate komercinio pasiūlymo?

Sertifikavimo paraiškos forma

Įsipareigojimas saugoti aplinką

ISO 14001 yra populiariausias tarptautinis aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartas. Jis naudojamas visame pasaulyje. ISO 14001 gali būti taikomas visiems verslo sektoriams, įvairioms apimtims ir veikloms. Tai iš tiesų universalus standartas, kuriame pateikiamos gairės organizacijoms, siekiant aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo ir užtikrinant aplinkos apsaugos politikos įsipareigojimus. 

Standartas nurodo reikalavimus, kaip aktyviai siekti užsibrėžtų rezultatų:

  • Nustatyti ir suprasti aplinkos apsaugos aspektus ir jų poveikį.
  • Suprasti, kaip valdyti reikšmingus aspektus, įdiegti reikiamas priežiūros priemones ir nustatyti aiškius tikslus, siekiant aplinkos apsaugos veiksmingumo.
  • Sukurti aplinkos apsaugos politiką ir tikslus.
  • Valdyti įsipareigojimus suinteresuotosioms šalims bei teisinių reikalavimų atitiktį.
  • Nuolat gerinti vadybos sistemą, siekiant aplinkos apsaugos veiksmingumo.
ISO 14001 suderinamas su kitais vadybos sistemos standartais, įskaitant ISO 9001. Todėl jis gali būti lengvai integruojamas į esamas vadybos sistemas ir procesus.

Kodėl sertifikavimas naudingas?

Galimi ISO 14001 privalumai yra gausūs, tačiau ženkliausia yra materialinė nauda; šis standartas padeda įmonėms:
  • Sukurti ir valdyti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, kuri lanksčiai pritaikoma prie konkrečių bendrovės poreikių ir lūkesčių. 
  • Sukurti aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo ir veiksmingos stebėsenos priemonę.
  • Užtikrinti taršos mažinimą.
  • Gerinti išteklių valdymą, įskaitant energijos suvartojimą ir kaštų ekonomiją.
  • Užtikrinti tikslesnę atitiktį teisiniams reikalavimams.

Tolesni veiksmai 

Pasiruošimas sertifikavimui.

Contact us:

Pageidaujate daugiau informacijos?

Susisiekite su mumis

Pageidaujate komercinio pasiūlymo?

Sertifikavimo paraiškos forma

Related services you might find interesting: