DNV Lietuva

ISO 9001 - kokybės vadyba

ISO 9001

Contact us:

Pageidaujate daugiau informacijos?

Susisiekite su mumis

Pageidaujate gauti komercinį pasiūlymą?

Sertifikavimo paraiškos forma

Kokybės užtikrinimas ir dėmesys klientui

Sertifikuota kokybės vadybos sistema parodo nuolatinio gerinimo ir klientų pasitenkinimo užtikrinimo įsipareigojimą. Tai materiali verslo nauda, kuri vaidina svarbų vaidmenį kuriant tvarų verslo efektyvumą. ISO 9001 standartas pateikia konkrečius reikalavimus, taikomus kokybės vadybos sistemai, kuri padės nuosekliai teikti produktus ir paslaugas, patenkinti klientų lūkesčius ir užtikrinti atitiktį teisės aktų reikalavimams.

Kokybės vadybos sistemos nepriklausomas įvertinimas ir sertifikavimas demonstruoja rinkai, kad dirbate taikydami veiksmingą kokybės vadybos sistemą.

Kas yra ISO 9001?

  • ISO 9001 siūlo vadybos sistemos modelį, orientuotą į verslo procesų veiksmingumą, siekiant pageidaujamų rezultatų.
  • Standartas skatina procesinį požiūrį, pabrėžiant reikalavimus, pridedamąją vertę, procesų veiksmingumą ir nuolatinį gerinimą, įgyvendinant ir matuojant tikslus.
  • Ankstesnės ISO 9001 versijos buvo pritaikytos gamybos įmonėms ir reikalavo išsamių sistemos dokumentų. Dabartinė versija labiau bendrinė, vienodai pritaikoma visoms organizacijoms, nepriklausomai nuo veiklos pobūdžio ar dydžio.

Kokia sertifikavimo nauda?

ISO 9001 sertifikatas parodo galimiems klientams organizacijos gebėjimą atitikti reikalavimus ir poreikius. Tokiu būdu pasiekiamas:

  • Didesnis klientų pasitenkinimas, kuris skatina verslo plėtrą.
  • Reikšmingas konkurencinis pranašumas, kadangi vis daugiau bendrovių reikalauja vadybos sistemos sertifikatų iš savo tiekėjų prieš pradedant bendradarbiavimą. 

Tolesni veiksmai

Pasiruošimas sertifikavimui. ​

Contact us:

Pageidaujate daugiau informacijos?

Susisiekite su mumis

Pageidaujate gauti komercinį pasiūlymą?

Sertifikavimo paraiškos forma

Related services you might find interesting: